You Are Browsing ‘Niepełnosprawność’ Category

Najczęściej dzieli się je na lekkie, umiarkowane oraz znaczne. Innymi nazwami są niepełnosprawność intelektualna czy...

Inaczej określa się je jako choroby neurologiczne. Zalicza się tutaj wszystkie schorzenia, które związane są z nieprawidłowym...

Jest to jeden z działów pedagogiki, kierunku studiów. W tym wypadku podstawowym obiektem badań i w ogóle działań jest...

Istnieją współcześnie określone dyscypliny sportowe, które uprawiane są właśnie przez osoby niepełnosprawne. Jednocześnie...

Jest to znaczne lub nawet całkowite zburzenie widzenia. Może być ona spowodowana wadami oka, a nawet chorobami czy uszkodzeniami...

Jest to niezdolność do odbierania specyficznych bodźców, dokładnie akustycznych. Może być wrodzona lub nabyta. Wrodzona...

Terminem niepełnosprawność określa się swoiście długotrwały, często zupełnie trwały stan, który wywołuje ograniczenia...