Pietrowski Boris

Posted on Lis 7 2014 - 1:38pm by admin

Urodził się w 1908 roku, a zmarł w 2004 roku. Był rosyjskim chirurgiem i wieloletnim ministrem zdrowia ZSRR. W trakcie drugiej wojny światowej został naczelnym chirurgiem armii radzieckiej. Kierował też katedrą chirurgii szpitalnej I Moskiewskiego Instytutu Medycznego. Zajmował się przede wszystkim patofizjologią chirurgiczną, przeszczepami narządów, głównie nerek, operacjami serca i śródpiersia. W ciągu swojego życia był członkiem Akademii Nauk Medycznych ZSRR, Akademii Nauk ZSRR oraz członkiem zagranicznym PAN.