Rana kłuta

Posted on Lis 7 2014 - 1:46pm by admin

Przede wszystkim rana kłuta posiada małą widoczną powierzchnię na skórze, ale wielokrotnie charakteryzuje się poważnymi uszkodzeniami wewnętrznymi ciała. Jest ona zazwyczaj głęboka. Można przez nią uszkodzić narządy wewnętrzne, które często kończą się powikłaniami. Między innymi wśród owych powikłań wymienić można przebicie ścięgna (niesprawność) lub mięśnia (uszkodzenie żyły lub tętnicy), w czego efekcie (owego uszkodzenia naczyń) może dojść do wewnętrznego krwotoku lub wylewu, przebicia narządów, a nawet śmierci.