Apatia

Posted on Lis 7 2014 - 2:09pm by admin

Apatia jest stanem wyraźnie zmniejszonej wrażliwości na bodźce, zarówno te pochodzenia fizycznego jak i emocjonalnego. Towarzyszyć będzie jej obniżenie aktywności fizycznej i psychicznej, oprócz tego utrata zainteresowania czymkolwiek, widoczne ograniczenie kontaktów osobistych i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Apatia będzie zaliczana do jednych z częstszych objawów depresyjnych. Występowała będzie również w przypadku zaburzeń nerwicowych, we wczesnych fazach kalectwa, czy też jako jedna z reakcji obronnych na silny uraz psychogenny. Apatia według poglądów filozoficznych jest jednym ze stanów wolności i równowagi wewnętrznej (jest to oczywiście filozofia stoicka). Inaczej określana jest także mianem anhedoni czyli całkowitą utratą zdolności odczuwania przyjemności jakiegokolwiek rodzaju. Jest jednym z kluczowych objawów, które będą pomocne przy diagnozowaniu depresji. Występować może również w przypadku schizofrenii oraz niektórych z innych zaburzeń o podłożu psychicznym. Anhedonia jest często doświadczana przez te osoby, które posiadają uzależnienie od narkotyków w fazie odstawienia.