Model poznawczy depresji

Posted on Lis 7 2014 - 2:09pm by admin

Teorie składające się na poznawczo-behawioralny model depresji zakładają w większej mierze, że osoba depresyjna przyswoiła sobie nieadaptacyjny wzór reagowania, który można zmienić w procesie uczenia się nowych umiejętności. Celem leczenia depresji w tym przypadku będzie chęć zmiany poszczególnych myśli oraz zachowań. Zdecydowanie najsłabszym punktem w tym przypadku jest niemożność dokładnego wyjaśnienia objawów somatycznych schorzenia depresyjnego. Szczególną popularnością będzie cieszył się model zaproponowany przez jednego z europejskich uczonych. Gdzie według niego zachowanie jednostki będzie zależało od rodzaju informacji jaki będą docierały do jej wnętrza oraz sposoby ich przekształcania oraz interpretacji.