Rokowania dla depresji

Posted on Lis 7 2014 - 2:09pm by admin

Jako że stany depresyjne obejmowały będą bardzo wiele kryteriów diagnostycznych trudne jest określenie jednoznacznie kwestii rokowania dla pacjenta przechodzącego przez tą chorobą. Ogólnie jednak uważa się, że rokowania są dobre dla tych przypadków u których zażegnane zostały próby samobójcze, udało się dokładnie rozpoznać depresję, brak jest dodatkowych objawów chorobowych, nie będą występowały ciężkie powikłania. W momencie jeśli zwiększa się aktywność zawodowa i życiowa chorego wtedy rokowania stają się naprawdę pozytywne, brak problemów materialnych oraz powracanie coraz bardziej do normalnego życia utwierdza w tym przekonaniu.