Badanie krwi

Posted on Lis 7 2014 - 1:18pm by admin

Najczęściej obecnie wykonywane jest poprzez jednokrotne, rzadziej dwukrotne pobranie krwi pacjenta. Później próbka przesyłana jest do laboratorium w celu zbadania jej składu. Między innymi poprzez takie badanie krwi bada się ilość białych i czerwonych krwinek, poziom cholesterolu, granulocytów, limfocytów różnego typu, komórek NK, płytek krwi i innych. określa się to morfologią krwi. Interpretacja odbywa się na podstawie specjalnie do tego stworzonych tabeli wynikowych, odpowiednich dla wieku i płci pacjenta.