Histologia

Posted on Lis 7 2014 - 1:21pm by admin

Jest to swoista nauka, która odnosi się do rozwoju, budowy oraz funkcji różnego typu tkanek, które znajdują się w ciele nie tylko ludzkim, ale tylko takim interesuje się medycyna. Bada ona w formie mikroskopowej budowę ciała. Stanowi swoiste przeciwieństwo anatomii. Można też tutaj wyróżnić swoistą histologię szczegółową, która inaczej określana jest jako anatomia mikroskopowa i zajmuje się budową narządów mikroskopowo. Ponadto w dziale tym wyróżnić można też cytologię i embriologię (czasami, choć rzadko).