Nauki podstawowe

Posted on Lis 7 2014 - 1:21pm by admin

Należy przyznać, że medycyna nie jest dziedziną jednolitą, która zawiera tylko i wyłącznie jedną tematykę w swoich ramach. Jest ona niezwykle skomplikowana. Wielokrotnie dzieli się ją na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt specjalności, dziedzin. Jednocześnie ciągle pojawiają się nowe ze względu na nowe pojawiające się schorzenia, rozwój technologii, ewentualne zagrożenia ze strony samej techniki, a więc i cywilizacji, jak i środowiska, które jest w coraz gorszym stanie. Jednocześnie w owej medycynie wyróżnia się też tak zwane nauki podstawowe, na których opiera się cała wiedza medyczna, a które wykładane są na pierwszych dwóch latach studiów medycznych, aby przygotować studentów do kolejnych etapów ich edukacji, a mianowicie do tak zwanej medycyny klinicznej, czyli typowo kojarzących się z medycyną dziedzin, potencjalnych specjalizacji. Wśród owych nauk podstawowych należy wymienić przede wszystkim anatomię, biochemię, biofizykę, biologię medyczną (inaczej określaną jako biomedyka), embriologię, fizjologię, histologię oraz immunologię.