ADHD

Posted on Paź 31 2015 - 10:12am by admin

Pełna nazwa tego schorzenia to Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli po prostu Zespół Nadpobudliwości psychoruchowej. Przyczyny są przede wszystkim biologiczne, głównie na podłożu genetycznym. Tworzy powstawanie trzech grup objawów: impulsywności, nadruchliwości oraz zaburzeń koncentracji uwagi. Może się to również pojawić w wyniku na przykład niedotlenienie podczas porodu, uszkodzeniu centralnego układu nerwowego czy przy mutacjach genetycznych, jak przy łamliwym chromosomie X. jednocześnie wielokrotnie łączy się to z czynnikami środowiskowymi, społecznymi. Wtedy też wynika ADHD głównie z błędów wychowawczych, czynników psychogennych itp. Najważniejszymi objawami są: niepokój ruchowy, podrywanie się z miejsca, bezcelowe chodzenie, bieganie, przymusowe wymachiwanie rękami, niemożność pozostawania w bezruchu przez krótki czas, wzmożone drobne ruchy kończyn, trudności w skupieniu uwagi, brak wytrwałości, małe zainteresowanie danym przedmiotem bądź zjawiskiem, pochopność, pobieżność myślenia, wybuchy złości, impulsywność działania, większa ekspresja uczuć, nieopanowanie i wiele innych.