Wąglik

Posted on Paź 31 2015 - 10:01am by admin

Choroba zakaźna, zaraźliwa znany już z czasów starożytnych występuje na całym świecie. Występuje u bydła, koni, owiec i kóz. Świnie rzadko chorują, a psy mają znaczną odporność na tą bakterię. Ptaki są niewrażliwe na zakażenie naturalne. Bakteria ta rośnie w warunkach beztlenowych, a jej przetrwalniki są wytrzymałe na warunki środowiskowe. Głównym źródłem zakażenia jest pasza, gdzie są przetrwalniki. Może też dojść do zarażenia podczas wypasów i karmienia trawą lub sianem. Praktycznie może też być w wodzie. Bakteria ta produkuje trzy białka, co umożliwia przeniknięcie wąglika do wnętrza komórek. W komórce zaburza jej homeostazę i szlaki przekazywania sygnału. Leczy się antybiotykami, a u zwierząt stosuje się surowicę. Do organizmu wnika drogą oddechową, pokarmową, przez skórę. U człowieka występuje w postaci skórnej, jelitowa i płucna. Jest też bronią biologiczną.