Język mosznowy

Posted on Paź 31 2015 - 10:35am by admin

Inaczej określa się go jako język bruzdowaty czy mosznowaty. Jest to język, w którym obecne są głębokie bruzdy na grzbietowej powierzchni. Jest on praktycznie nieszkodliwy i nie wymaga interwencji medycznej. Najczęściej pojawia się on przy zespole Melkerssona-Rosenthala, a także u większości osób z zespołem Downa czy w połączeniu ze swoistym językiem geograficznym itp. Jak na razie nie wymyślono żadnej metody leczenia, ponieważ nie jest on stanem chorobowym zagrażającym zdrowiu, życiu czy utrudniającym codzienne funkcjonowanie chorego lub jego rodziny.