Protezy overdenture

Posted on Paź 31 2015 - 10:38am by admin

Są to swoiste ruchome uzupełnienia protetyczne. Wykorzystują one przede wszystkim wcześniej przygotowane do tego zęby własne pacjenta lub implanty. Można wyróżnić kilka protez overdenture, głównie ze względu na rodzaj stosowanych do nich elementów retencyjnych. Są wśród nich głównie: zespolenia kulkowe lub belkowe, korony teleskopowe, magnezy, bezzespoleniowe lub mieszane. Wśród zalet protez overdenture należy wymienić takie, jak: lepsza estetyka i retencja, poprawa stabilizacji, mniejsza traumatyzacja śluzówki, dosyć prosta naprawa, zachowanie zębów filarowych, zachowanie propriorecepcji i wiele innych.