Dawkowanie LSD

Posted on Lis 8 2014 - 11:02am by admin

Jako, że substancja ta posiada bardzo dużą aktywność dawki liczone są w mikrogramach, czyli bardzo małych jednostkach. Jednorazowo przyjmowana dawka będzie posiadała ciężar dziesiątej części ziarenka piasku, możemy wyobrazić sobie więc jak drobne są to ilości. Efekt progowy występować będzie już przy zaledwie kilkudziesięciu mikrogramach. Maksymalne dawki, które można przyjąć to około jednego miligrama, jednak może to spowodować już nasilanie się szerokiej gamy efektów fizycznych i psychicznych o raczej negatywnym zabarwieniu. Nie są znane przypadku uzależnienia pod żadnym względem od LSD, jednak powikłania zdrowotne jak najbardziej. Tolerancja fizjologiczna następuje już po pierwszej dawce co sprawia, że kolejne z nich nie będą posiadały już tak bardzo silnego oddziaływania psychoaktywnego. Spożycie LSD w dawce, która spowoduje śmierć jest wręcz niemożliwym, przypadki takie będą miały czasami miejsce, jednak są one bardzo rzadkimi, szczególnie jeśli pod uwagę wziąć popularność jaką cieszy się ten właśnie narkotyk.