Historia

Posted on Lis 5 2014 - 5:09pm by admin

Nie da się ukryć, że początki fitness są ściśle związane z wynalezieniem i rozpowszechnieniem podstawowej formy gimnastyki rekreacyjnej jaką jest aerobik. Krajem, w którym powstał aerobik SA Stany Zjednoczone gdzie Kenneth Cooper – lekarz w latach 70. w Narodowej Agencji Aeronautyki USA (NASA). Opracował on ćwiczenia korekcyjne dla kosmonautów. Wszystkie tezy zostały poparte wieloma doświadczeniami i badaniami, które były wykonane na tysiącach ludzi. Głównym zadaniem ćwiczeń „aerobowych” czyli tlenowych było to, że układ krążenia i oddychania ćwiczącego pracował w ten sposób, aby organizm mógł w trakcie ćwiczeń pobierać dostatecznie dużo tlenu i unikać okresów niedotlenienia.